Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013

Ly cape..

Nói sao cho hiểu được lòng….
Vàng Thu đã trải nắng không nhạt nhoà
Nâng niu e ấp nhành hoa
Một mùa lá rụng, gió qua một mùa
Chuông Chùa mõ cốc.. Còn khua
Xa xa như thể mới vừa đây thôi
Nhâm nhi giọt đắng ta ngồi
Cape ơi nhớ ..Bồi hồi cape…
Sơn Nữ ơi… hãy lắng nghe
Chuyện tình Phượng vĩ với chú Ve  một đời…