Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2016

Uống cạn đêm thâu cùng người viễn xứ...

Uống cạn đêm thâu
Thổn thức cùng
Đầy vơi ánh nguyệt mối tình chung
Quỳnh hoa hé nở
Rưng rưng lệ...
Xa ngái đêm tàn ..Em biết không...?


Chén ngọc sương sa
Thẫm má hồng
Tựa thân bồ liễu đứng ngóng trông
Gần đấy mà xa
Ngàn ngàn dặm
Giật mình tan mộng ...Đã hừng đông!!!
Mời bạn nghe ca khúc: Cô đơn..ca sĩ Y Phương