Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015

Tiếng cười...


 Ngạo nghễ thế gian tiếng cười đời
Tiểu nhân múa mép chẳng nể môi
"Uyên bác" "trí thâm" mua trời chợ
Ngàn năm " sang cát " vẫn thế thôi...
 
Từ thủa bi bô học làm người
Tiên lễ*, hậu văn* chữ rạng ngời
Nhân tâm biến hoá ra nhân dã
Cu cu khổ vận chỉ kêu trời....

Hứng trí mượn văn viết đôi lời
Bần hàn kẻ sĩ dạ thảnh thơi
Túi thơ bầu rượu du chốn chốn
Góp với tri ân một tiếng cười....

** Tiên học lễ, hậu học văn