Thứ Ba, 25 tháng 4, 2017

Chuyến đi để nhớ....

Thân tặng BBT Hiephoa.net và Câu lạc bộ Chung một tấm lòng cùng các thành viên chuyến đi Tuyên Quang...21-22/4/2017

H Giang

Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

Làng tôi...ca sĩ Anh Thơ, Dựng Video Hương Giang

Mời bạn xem tác phẩm đầu tay của Hương Giang qua Video làng tôi...Ca sĩ Anh Thơ
( Sự học là vô bờ- Trân trọng kính tặng thầy Ngô Minh)


Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2017

TẠO HÓA...

Tạo hóa ban cho vẻ ngọc ngà
Trần ai một vẻ dáng kiêu sa
Từng centymet dâng gợi cảm
Nâng chén lưu ly...Bật tiếng khà...


HG 16/4/2017