Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

Làng tôi...ca sĩ Anh Thơ, Dựng Video Hương Giang

Mời bạn xem tác phẩm đầu tay của Hương Giang qua Video làng tôi...Ca sĩ Anh Thơ
( Sự học là vô bờ- Trân trọng kính tặng thầy Ngô Minh)