Thứ Ba, 25 tháng 4, 2017

Chuyến đi để nhớ....

Thân tặng BBT Hiephoa.net và Câu lạc bộ Chung một tấm lòng cùng các thành viên chuyến đi Tuyên Quang...21-22/4/2017

H Giang