Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2017

TẠO HÓA...

Tạo hóa ban cho vẻ ngọc ngà
Trần ai một vẻ dáng kiêu sa
Từng centymet dâng gợi cảm
Nâng chén lưu ly...Bật tiếng khà...


HG 16/4/2017