Thứ Tư, 4 tháng 2, 2015

Cơn mưa chiều nhớ em..

Không hiểu tại sao ...Chiều nay mưa lạnh, tôi lại nhớ em đến vậy...
Tôi muốn mượn lời của ca sĩ Đan Trường nói hói hộ lòng mình....
Bên ly Caphe thơm nồng nhưng chiều nay đắng ngắt..
.Cái lạnh ko gian..cái lạnh thời gian và cái lạnh trong lòng.......
"Lửa ơi hãy cháy lên đi"...và cơn mưa  chiều nay tôi nhớ em..Thật sự rất nhớ em....