Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

ÁO DÀI ƠI...Áo dài ơi, triền đê hoa cỏ may sắc tím…
Lặng trông hoài, khi con sáo sang sông
Sáo chẳng đợi ai …Sáo vội lấy chồng
Nay về bến cũ mùa thu chín

Có nhớ một người..Nhớ hay không?

về đi em

Mời bạn nghe ca khúc: Thư tình cuối mùa thu...