Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

Ngẩn ngơ..

Xe gió vàng thu hắt hưu mờ
Nao nao lữ khách tập làm thơ
Cạn chiều tứ vẫn không kết tứ
Chân chẳng muốn về…Hoá ngẩn ngơ

Thi nhân xin hỏi tài múa bút
Vần gieo tứ kết có ai ngờ
Mỹ nhân đâu biết song nhân hoạ
Giật mình tỉnh mộng vẫn trong mơ….