Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

Anh còn nợ em…

Nồng nàn hoa Sữa …Mỗi  khi  đêm về?
Anh còn nợ em….Vẹn nguyên câu thề
Công viên ghế đá…..Bến cũ sông xưa
Anh còn nợ em….Một chiều hoang sơ
Vườn loang nắng nhạt
Anh còn nợ em…Như trong câu hát
Thương nhau, thương nhau suốt đời….
Anh còn nợ em
Như tiếng ru hời
Chung tay gối ngủ…
Anh còn nợ em câu thơ quyến rũ
Viết từ trái tim….
Anh còn nợ em
Một người không tên
Anh không thể nói
Anh còn nợ em…Bên cầu đứng đợi
Chẳng thấy anh sang
Anh còn nợ em
Một kiếp đa mang
Anh còn nợ em...Tình yêu lỡ làng....

....