Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

Em không đến...

Em ko đến trời thu se sắc lá
Ngoài kia thêm hắt hưu
Mình anh buồn lặng lẽ
Chiều xác sơ
Sỏi đá cũng cằn khô...
Em ko đến...
Anh vẫn đợi chờ
Đợi chờ đợi chờ.... Như trong mơ

Em ko đến
Cô đơn một hồn thơ
Một người bơ vơ
Chiều hoang ko sắc nắng
Biển xanh ko yên lặng
Sóng khát khao
 ....Vỗ bờ êm
Em ko đến tôi đợi chờ  trăng lên
Em ko đến tôi đợi chờ thêm...
Và em ko đến...
Tôi ngồi đợi
Đợi... tàn đêm...!!!