Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

Ta với ta…

Chim trời…
Sải cánh mãi cô đơn
Vành vạnh
Trăng thu gió mây vờn
Yếm thơ …
Nhẹ cởi khoe hoa ngọc
Thi nhân
Bão lốc cũng từng cơn…

 ….Giá như được giúp cho em tắm
Gáo gáo trăng trong dội thân ngà
Giá như được hoá thành giọt nước
Đắm đuối tình si ta với ta....