Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

Có một điều ...

Có một điều mà ai cũng thích….
Khoảng cách hư vô… Một vạch chì mờ
Cứ dằn vặt cứ đắn đo
Không được thế, không bao giờ được thế
Phải giữ lấy thề non hẹn bể
Mãi một người chỉ một người thôi
Có ai ngờ …Mưa nắng cuộc đời
Bầu máu nóng ngày xưa.. Dần đã cạn
Người ấy khát khao và em cũng khát khao
Ruộng hạn lâu năm một trận mưa rào
Đẫm nước mưa Trời..Nhận hay không nhận?
Ngoảnh mặt đi để rồi hối hận
Một tình đời, một dấu hỏi chen ngang?


Còn đây mãi sợi tơ vàng
Tháng năm gắn kết cho nàng với ta
Cho dù mưa nắng nhạt nhoà

Dấu hỏi kia? …Chỉ ta với nàng…..