Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Xin Em....

Tay khẽ chạm mùa thu…
Lá vàng rơi khao khát….