Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

Nhẹ tay...

Nhẹ tay...
Gom lá vàng rơi...
Gói từng sợi nắng cuối trời đem theo
Buồn ơi 
Số phận anh nghèo?
Đông sang đỡ lạnh, gió heo ấm lòng...
Dám mơ
Đâu bạn má hồng?

Đành gom lá rụng tơ trùng làm duyên.!!!