Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

LÁ THU…


Lá thu đâu rụng vô tình
chiều vàng hé cửa một mình đợi ai
Cần chi yếm thắm mày ngài
Môi son với mắt nai…Vẫn chờ
Em ơi cơn gió ỡm ờ
Không may lá tuột bây giờ tính sao…???

Mời bạn nghe ca khúc một mình trong chiều vắng....