Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

MỐT MỚI…..Nhớ nhé đừng có chơi khăm
Chị mà tức tiết chị nằm cho xem
Chị gét cái thói tòm tem
Ngửi ngửi, hít hít thành quen mất rồi
Nếu không mày sẽ đi đời
Rau muống xanh, với tỏi tươi…tương bần
…..