Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

Ngủ đi em..


 Ngủ đi em..
Hỡi mắt nai…
Rèm buông lặng gió đã then cài

Bồng đảo…
Phập phồng theo nhịp thở
Môi mền…
Tủm tỉm đã ban mai…

Anh sang binh minh.jpg