Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

Lặng lẽ....

Lặng lẽ anh đến thăm
Lặng lẽ ra về..
Tơ trời quấn chặt lời thề cỏ may
Mới hay không rượu mà say
Liêu siêu chạm đến đất này…. Còn mơ
Thôi thì chịu tiếng dại khờ 
Thương người trong mộng bao giờ nguôi ngoai..
Biết rằng chẳng đáng nên trai
Phú xuân đâu trải đồng Nai chưa từng
Thế mà “yêu dấu” người dưng
Cứ đòi con nhện......Xin đừng nhả tơ..
Dại khờ......... ừ nhỉ dại khờ
Mong em…..
Tha thứ trong mơ đã từng....!!!!