Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

Ai thích ???

Ai thích bông hồng của chàng ?…
“Tặng thì tặng không tăng thì thôi”…
Cứ bắt người ta nhảy nhót hoài…
Ngậm chặt quá đó…

Gét…!!!