Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

Hết Giông…


Tạnh giông bão sao lòng trống chải
Nắng đã lên còn gió mãi không ngừng
Tôi gặp người cứ ngỡ người dưng…
Dẫu vẫn biết đã có tháng năm cùng chung sống
Rồi một ngày bỗng dưng biển động
Con thuyền tình vỡ vụn trước mưa sa…
Tôi ôm con nước mắt nhạt nhoà…
Gắng gượng đứng….
Dù trời đã tan giông hết bão…!!!