Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2013

Duyên... Duyên trời
Tay đặt trong tay…
Rượu nồng …
Chưa uống đã say mất rồi
Mơ màng…
Môi đọng trong môi…
Cháy thành than mất nửa đời phía sau….!!!