Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

Kanae Miyahara …


Kanae Miyahara …
Tôi khâm phục em
Vì em đẹp quá chừng…
Tâm hồn em…
Trái tim em đã thuộc về Nick Vujicic 
Người không chân, không tay
Có Nghị lực phi thường….
Giữa cuộc đời này
Ai sống thiếu tình thương?
Ai man trá, ghét ghen đố kỵ?
Ai hám lợi mưu cầu vị kỷ?
Ai dối gian, lừa bạn phản thày
Để rồi nhận những đắng cay
Tan rời tình sử…

Em như một Thiên xứ