Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

Nhớ lời.mẹ cha.....


Trời đêm bỗng đổ mưa oà....
Đau từ trong dạ, đau ra ngoài đời... !!!
Vẳng nghe tiếng hát à ơi...
Làm thân con gái nhớ lời...mẹ cha.....

 
anh minh hoa