Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

Phố cổ ...


Nhớ ơi phố Cổ nhớ Sông Hoài
Nhớ đèn muôn sắc nhớ mắt nai
Sương buông tà áo tương tư gió
Đêm hội tương phùng đâu dễ phai..

Hò hẹn.. em nói một ngày mai
Giai nhân được gặp bậc anh tài
Trên đường Thiên lý khi chiều xuống
Ân tình hồ thỉ… nguyện trí trai….