Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

VỀ ĐI EM..

                                 (Tặng TH em tôi… )
Mưa giăng giăng muôn nẻo 
Sóng lớp lớp xô bờ
Đá lạnh… buồn nhỏ lệ
Bước chân ai... thẫn thờ!

Đâu rồi ngày xưa ấy ?
Đâu rồi con đường quen
Đâu rồi hương mái tóc ?
Rượu nồng đã lên men...!

Em quay lưng rẽ lối...
Trao tình: Người dối gian
Để bây giờ khoảng trống
Cả cõi lòng nát tan...

                                                   anh minh hoa..
Lầu son ư: Ảo mộng?
Tình nồng ư: Đầu môi?
Tiền – tình: Rồi sẽ hết
Cô đơn, em mà thôi...

Em ơi...
Mái ấm gọi về...
Tiếng con thơ khóc...
Bốn bề sót xa.......
Moi ban nghe ca khuc: Ve di em...