Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

Chia tay 2013 +…Không gặp lại


Tay gỡ tờ lịch cuối cùng…
Rưng rưng tóc đã nửa chừng pha sương
Mắt nhìn hun hút con đường
Tà dương bịn rịn khẽ nhường lối đi….
Mai lên tiếng gió thầm thì
Nồng nàn hai chữ tình si cuối trời…
Lá vàng tô sắc lả lơi
Ly ca phê đắng một người trầm  tư
Giá như ngày ấy giá như..
Giá như tìm lại giá như ngày nào…?
HCM75
 
 Mời bạn nghe ca khúc :  Phôi Pha- Trịnh Công Sơn…