Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013

Sao em còn đứng dưới mưa...?

Sao em còn đứng dưới mưa
Biển đang sóng cuộn, bão vừa mới tan
Thương em nước mắt ngập chàn
Lệ trời hay lệ trái ngang cuộc đời...?
Thơ anh… Chỉ đủ ấm thôi
Che nghiêng… Nửa gió, nửa lời sẻ san…
Đời người bao nỗi gian nan
Cầu trời mưa tạnh bão tan nắng về
Em tôi vẫn trọn câu thề
Ngàn xưa sóng mãi… Vỗ về… ngàn xưa…

MOI BAN NGHE CA KHUC: Thoi em hay ve di...Quang le