Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

hoacomay75-huonggiang: Dòng sông kỷ niệm

hoacomay75-huonggiang: Dòng sông kỷ niệm: “Em giờ giặt áo cho chồng Anh ra sông gánh nỗi lòng tương tư”( Thơ Đò Chiều ) Chữ tình như giọt phù hư Chì mờ một vạch tương tư…...