Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

hoacomay75-huonggiang: Tay mình tay ta…

hoacomay75-huonggiang: Tay mình tay ta…: Ngày xưa áp má vai kề Chỉ trăng, chỉ biển lời thề sắt son Mới vài mâu thuẫn cỏn con Quay lưng ngoảnh mặt hỏi còn gì không???   ...