Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

Lệ chan trong lệ pha màu phiêu du...


Lạnh ơi sao lạnh bất ngờ…
Ai ôm gối mộng câu thơ chập chờn
My cong lệ ướt giận hờn
Chín chiều nghe vọng tiếng đàn…Người ơi.
Nửa đêm tiếng gọi rã rời
Thuyền chênh vênh bến nửa đời còn đâu…!!!
Sầu vùi trong vạn nỗi sầu
Lệ chan trong lệ pha màu phiêu du…

Moi ban nghe ca  khuc:....