Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

Tay mình tay ta…

Ngày xưa áp má vai kề
Chỉ trăng, chỉ biển lời thề sắt son
Mới vài mâu thuẫn cỏn con
Quay lưng ngoảnh mặt hỏi còn gì không???

 
Anh minh hoa

Làm chồng có đáng mặt chồng?
Làm vợ có đáng vợ không hỡi người?
“ Thương nhau chia củ sắn lùi”
Đắng cay cùng chịu, ngọt bùi cùng chung

Đường tàu tăm tắp khôn cùng…
Còn thanh tà vẹt nối chung hai người
Thôi thì “chín bỏ làm mười”
Ta soay lưng lại nụ cười..Trong nhau

Nhẹ nhàng có khó gì đâu
Mỗi người nhịn lấy một câu thôi mà
Để còn chung cửa chung nhà
Chung con chung cái..Chung ta chung mình

KÌA KÌA TÀU HOẢ RẬP RÌNH
MAU MAU.. TAY ĐỠ… TAY MÌNH… TAY TA
KHÔNG GIAN NHƯ CŨNG VỠ OÀ
HẾT GIẬN..MẤY BÁC HOẢ SA CÙNG CƯỜI…

Moi ban nghe ca khuc: