Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

Thu hoang tàn...


Anh vẫn biết mình bao nông nổi
Yêu vô bờ chẳng giữ được trong tim
Còn mải mê theo gió đi tìm
Một tình yêu
Không có thật…!!!
Anh trở về bên ly ca pê đắng ngắt
Thu hoang tàn  
Mình anh giá lạnh giữa chiều đông….