Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

Nén hương bái vọng...

Thu sang sao cứ lá vàng
Cuối chiều tin nhắn bàng hoàng người ơi…

Tiếng đàn se thắt cuối trời
Nén hương bái vọng thắp người tri âm
Lặn vào trong lệ âm thầm

Gửi trong tiếng sóng thì thầm chốn xa....

MOI BAN NGHE CA KHUC: PHUT CUOI....