Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

Ôm chọn mùa thu ..

Ôm chọn mùa thu bước vào đông!!!
Mấy lá vàng hanh ấm lửa lòng
Câu thơ giá lạnh không vần luật
Em cười… Góp tứ có được không?
 
Bóng ai thướt tha cạnh hồ trong
Cánh én trao nghiêng, giữa tầng không
Xuân bỗng ùa về căng nhịp sống
Vút cao vần điệu đón xuân nồng…!!!
 
Cái tứ em gieo là nụ cười
Thi nhân bầu rượu đầy lại vơi
Liêu siêu uống cả mùa thu chết
Tỉnh rượu mỹ nhân đã xa vời....

Còn lại chỉ ta với cuộc đời
Đông tàn lá cũng đã thôi rơi
Dấu chân người đẹp hương ngan ngát
Một cõi ...Xa xăm ...Thấy em cười....