Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

Nhớ lối xưa về ..

Lặng nghe…
Tha thiết tiếng đàn ai
Ngày qua…
Kỷ niệm có tàn phai?
Chôn chặt
Nỗi đau buồn lặng lặng
Như gió…
Đông sang mắt u hoài…

Thôi nhé
Từ nay hỡi mắt nai
Phiêu du 
theo gió khắp dặm dài
Chốn chốn
 Phồn hoa vui chim sáo
Nhớ lối xưa về nắng ban mai….
Tình khúc Trịnh Công Sơn: