Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

Sóng thần...

Thân tặng ChiThiSon
Sóng thần xô đuổỉ “người dưng”…
Em tôi nửa chạy, nửa ngừng muốn thôi
Biển mặn đã mặn cả đời
Ai hay nước mắt cuối trời “chênh chao”
Em còn  nương tựa nơi nào..?
Hồn thơ ai đã lặn vào tương tư…
Chiều buông thả giọt phù hư
Gót mềm chên cát còn dư âm chiều
Thi nhân chân bước liêu siêu
Rượu nồng chưa uống “chén liều” quá chăng
Ngửa mặt truyện với chị Hằng
Ơ hay chú Cuội trong Trăng thế nào…?
Sương buông gió động trúc sao
Biển hiển sõng vỗ rì rào cát êm…

.