Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

Ảnh ấn tượng; Khai thác thông tin……( hài nhân ngày báo chí 21/6)Trời ơi khai thác thông tin...!!!!
Ảnh chụp tới tấp biết tìm cái chi…?
Người đẹp dơ cẳng tức thì
Đấy, đấy.. chỗ đấy... cái gì.... biết không…?