Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

Câu đợi câu chờ

Lời bài hátNgày ấy bên bờ sông La.
Anh nghecâu hò Ví dặm.
Để một đời anh đi xa.
Để ngàn lần anh nhớ mãi.
Ngày ấy con đòđưa tiễn.
Một người lữ khách qua sông.
Người ơi sao mà sâu nặng.
Câu thương,câu đợi, câu chờ.
Nay anh trở về bên dòng sông La.
Con đò vẫn nguyên, dòng sông còn đó.
Câu hòquê mình mộc mạc mà thương.
Ngày xưa anh mang đi khắp nẻo đường.
Câu hò ví dặmcho anh đầy mơ ước.
Nay anh trở về bên dòng sông La.
Con đò vẫn nguyên, dòng sông còn đó.
Câu hòquê mình mộc mạc mà thương.
Ngày xưa anh mang đi khắp nẻo đuờng.
Câu hò ví dặmanh thương trọn đời.
Cay gừng muối mặn đừng quên. Người ơi ….!