Thứ Tư, 19 tháng 6, 2013

Thương một đoá Quỳnh…

Cạn chiều thơ thẩn ánh tà dương
Thì thào khe khẽ đêm dần buông
E lệ Quỳnh hoa nghiêng búp nõn
Trao trọn ân tình với niềm thương…

Bướm ong đâu biết hương thơm ngát
Rực rỡ kiêu sa nửa đêm trường…


Dâng đời một thoáng rồi vào mộng
Bừng tỉnh ban mai lệ còn vương ...