Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Chiều nhớ em...


Nghe tiếng chuông chùa xa
Lặng thinh  trời không gió
Chiều rơi bông Phượng đỏ
Nhớ em và nhớ em…..!!!!