Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

Nhà hoang…


Nhà hoang, tứ cửa gió lùa…
Tình em đâu dễ chơi đùa mà gieo…?
Dẫu cảnh “mẹ hoá” con côi…
Gió giông, sóng dậy…Khôn nguôi đêm về….

Còn đây xanh ngắt câu thề
Nhuốm màu năm tháng tỷ tê…Người đời
Cài then, mà nước mắt rơi…
Ngoài sân đứng đợi..một người ngoài sân...!!!