Thứ Ba, 2 tháng 7, 2013

Cơn mưa chiều nay nhớ em..

Chiều hè bỗng đổ cơn mưa…
Cho tôi nỗi nhớ như chưa bao  giờ
Dẫu biết là vẫn dại khờ….
“Người dưng” cứ nhớ thẫn thờ "người dưng"….
Mưa chiều trên phố