Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013

Chiều đông….

Em về với mẹ chiều đông
Lao sao bến nước mà lòng… Ngổn ngang
Còn đây một khóm tre làng
Trâu già ngoảnh mặt vội vàng quay đi
Sóng sông vẫn vỗ thầm thì
Chuyện người con gái đã đi…Lại về..
Cỏ may tím ngắt triền đê
Có người (Quân tử) lời thề mang theo