Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

DÙ ĐỜI CHỈ LÀ MƠ QUA... !!!

Em ơi mưa nắng đã từng
Ngọt bùi cay đắng mình đừng xa nhau
Lời thề sắt đá vàng thau
Nghèo vẫn yêu đến bạc đầu chưa thôi
Chữ “duyên”, “chữ phận” tại Trời
Một trăm năm trọn một đời thương yêu…!!!
Du doi chi la mo qua...!!!