Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

"Cái tổ con chuồn chuồn:"…

Gót chân ăn vẹt bậc thềm
Quanh năm tất bật đi tìm ngày xuân
 ( Kỷ niệm của cả nhà nhân 14/2 ngày lễ Valinhtinh híhí..)