Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

NGẪU HỨNG CHIỀU...Hoàng hôn rớt xuống mặt hồ
Em ngồi hong tóc bên bờ tương tư
Chiều nghiêng thả giọt phù hư
Mong manh lá liễu chạm dư âm chiều.

Gửi hồn về phía tin yêu
Dõi theo bóng nhạn dấu chiều ngàn phương
Lao xao lời gió vấn vương
Vai gầy se lạnh chiều buông  xuống chiều…
LTV+QT