Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

Đêm buồn…


                                         …( viet cho em ..)
Đêm về tí tách mưa buồn rơi!!!
Đắng chát Cà pê cứng bờ môi
Lệ tràn xót mặn qua mi mắt
Ân ái tình ta có thế thôi....

Người hãy đi đi để mình tôi
Với buồn u uất quá nửa đời
Lời thề năm ấy theo gió cuốn
Nước mắt phôi pha với mưa trời...!!