Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013

Tôi xin làm nghệ sĩTôi xin làm nghệ sĩ
Ôm đàn hát theo em
Chữ duyên trời mạng đến
Dịu đàng khúc ca êm

 Từ ngày xa xưa ấy…
Tôi mang kiếp cầm ca
Đường đời dù giông tố
Có bao giờ phôi pha

Tôi hát, hát  bài ca
Về quê hương đất nước
Non sông đẹp gấm hoa….
Tôi hát những bài ca…
Người mẹ già năm tháng
Đợi con chiến trường xa…
Tôi hát những bài ca...
Người vợ hiền chung thuỷ
Đêm đêm mắt lệ nhoà....

Tôi hát những bài ca....
Những người ra chiến trận
Hy sinh đã không về....
Bài ca tôi đã hát

Hát với lòng say mê..
Bài hát xây cuộc đời
Bài  hát cho mọi người
Cho em và… cho tôi…!!!!

http://hiephoa.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4420:truyn-tinh-ben-dong-song-nh-nguyt&catid=81:van-hoa&Itemid=516